KC-Grossweiffendorf
 KC-Grossweiffendorf

 

 

 

Endstand nach 5 Runden LM 2021/22

 

Damen:    1. Hausleitner Daniela                        1800 Holz

               18. Gahleitner Anneliese                         1578 Holz

               32. Gaisbauer Brigitte                             1524 Holz

               40. Pöllmann Angela                               1462 Holz

 

Herren:     3. Lettner Franz                                 1836 Holz

                38. Spießberger Engelbert                      1676 Holz             

                56. Walcheteseder Bernhard                   1611 Holz

                69. Schrattenecker Johann                     1572 Holz

                83. Ilg Martin                                        1337 Holz

              102. Gaisbauer Anton                                412 Holz

 

Mannschaft:    3. KC-Grossweiffendorf I                7003 Holz

                      18. KC-Grossweiffendorf II               6110 Holz

 

 

Ergebnisse 5. Runde LM 2021/22

in Lambach

 

Damen:   2. Hausleitner Daniela                           454 Holz

              20. Gaisbauer Brigitte                             419 Holz

              37. Gahleitner Anneliese                         388 Holz

              43. Pöllmann Angela                               378 Holz

 

Herren:     3. Ilg Martin                                        475 Holz

               25. Rauchenschwandner Franz                435 Holz

               30. Walcheteseder Bernhard                   434 Holz

               43. Lettner Franz                                   425 Holz  

               59. Spießberger Engelbert                      407 Holz

               81. Schrattenecker Johann                     382 Holz

                        

                

Mannschaft:    4. KC-Grossweiffendorf I               1761 Holz

                      18. KC-Grossweiffendorf II              1582 Holz

 

Zwischenstand nach 4 Runden LM 2021/22

 

Damen:    1. Hausleitner Daniela                        1781 Holz

               16. Gahleitner Anneliese                         1544 Holz

               37. Pöllmann Angela                               1406 Holz

               49. Gaisbauer Brigitte                             1105 Holz

 

Herren:     1. Lettner Franz                                 1836 Holz

                28. Spießberger Engelbert                      1656 Holz             

                54. Walcheteseder Bernhard                   1538 Holz

                51. Schrattenecker Johann                     1550 Holz

                87. Ilg Martin                                          862 Holz

              102. Gaisbauer Anton                                412 Holz

 

Mannschaft:    3. KC-Grossweiffendorf I                6987 Holz

                      15. KC-Grossweiffendorf II               6010 Holz

 

 

Ergebnisse 4. Runde LM 2021/22

in Linz

 

Damen:    1. Hausleitner Daniela                           455 Holz

              33. Gahleitner Anneliese                          372 Holz

              39. Pöllmann Angela                               368 Holz

              44. Gaisbauer Brigitte                             345 Holz

 

Herren:     4. Ilg Martin                                        452 Holz

               15. Lettner Franz                                   435 Holz

               17. Spießberger Engelbert                      431 Holz

               56. Schrattenecker Johann                     391 Holz

               75. Walcheteseder Bernhard                   361 Holz           

                

Mannschaft:    1. KC-Grossweiffendorf I               1773 Holz

                      16. KC-Grossweiffendorf II              1492 Holz

 

Zwischenstand nach 3 Runden LM 2021/22

 

Damen:    2. Hausleitner Daniela                           1326 Holz

               11. Gahleitner Anneliese                         1172 Holz

               40. Pöllmann Angela                               1038 Holz

               51. Gaisbauer Brigitte                               760 Holz

 

Herren:     1. Lettner Franz                                 1401 Holz

                40. Spießberger Engelbert                      1225 Holz             

                53. Walcheteseder Bernhard                   1177 Holz

                55. Schrattenecker Johann                     1159 Holz

                99. Gaisbauer Anton                                412 Holz

              101. Ilg Martin                                          410 Holz

 

Mannschaft:    3. KC-Grossweiffendorf I                5171 Holz

                      15. KC-Grossweiffendorf II               4518 Holz

 

 

Ergebnisse 3. Runde LM 2021/22

in Wels

 

Damen:    3. Hausleitner Daniela                           455 Holz

               14. Gahleitner Anneliese                         397 Holz

               27. Gaisbauer Brigitte                             369 Holz

               49. Pöllmann Angela                               322 Holz

 

Herren:     7. Lettner Franz                                   463 Holz

               26. Walcheteseder Bernhard                    431 Holz

               50. Rauchenschwander Franz                   398 Holz

               59. Spießberger Engelbert                       387 Holz

               74. Schrattenecker Johann                      360 Holz             

                

Mannschaft:    3. KC-Grossweiffendorf I               1702 Holz

                      15. KC-Grossweiffendorf II              1482 Holz

 

 

Zwischenstand nach 2 Runden LM 2021/22

 

Damen:    2. Hausleitner Daniela                           871 Holz

               19. Gahleitner Anneliese                         775 Holz

               39. Pöllmann Angela                               716 Holz

               58. Gaisbauer Brigitte                             391 Holz

 

Herren:     1. Lettner Franz                                 938 Holz

                36. Spießberger Engelbert                      838 Holz

                51. Schrattenecker Johann                     799 Holz              

                71. Walcheteseder Bernhard                   746 Holz

                93. Gaisbauer Anton                              412 Holz

                97. Ilg Martin                                        410 Holz

 

Mannschaft:    2. KC-Grossweiffendorf I               3469 Holz

                      16. KC-Grossweiffendorf II              3036 Holz

 

 

Ergebnisse 2. Runde LM 2021/22

in Schneegattern

 

Damen:    3. Hausleitner Daniela                           436 Holz

               15. Gaisbauer Brigitte                             391 Holz

               37. Gahleitner Anneliese                         354 Holz

               43. Pöllmann Angela                               348 Holz

 

Herren:     1. Lettner Franz                                 464 Holz

                35. Ilg Martin                                        410 Holz

                38. Spießberger Engelbert.                     409 Holz

                46. Schrattenecker Johann                     403 Holz              

                67. Walcheteseder Bernhard                   379 Holz

 

Mannschaft:    2. KC-Grossweiffendorf I               1719 Holz

                      14. KC-Grossweiffendorf II              1484 Holz

 

 

 

 

Ergebnis 1. Runde LM 2021/22

in Steyr

 

Damen:    5. Hausleitner Daniela                          435 Holz

               11. Gahleitner Anneliese.                       421 Holz

               47. Pöllmann Angela                              368 Holz

 

Herren:     5. Lettner Franz                                   474 Holz

               30. Spießberger Engelbert                      429 Holz

               53. Gaisbauer Anton                              412 Holz

               66. Schrattenecker Johann                     396 Holz

               88. Walchetseder Bernhard                    367 Holz

 

Mannschaft:    4. KC-Großweiffendorf I              1750 Holz

                    19. KC-Großweiffendorv II              1552 Holz

 

             

 

 

Zwischenergebnisse

3. Runde LM 2019/20 

 

Damen:   4.  Hausleitner Daniela

                9.  Gahleitner Anneliese

 

Herren:  16.  Ilg Martin

              22.  Lettner Franz 

              26.  Gaisbauer Anton

              41.  Mitterbauer Franz

              70.  Walchetseder Bernhard

              73.  Schratttenecker Johann

 

Mannschaft:  5.  KC-Großweiffendorf

 

Ergebnisse 3. Runde

LM 2019/20

 

Damen:    5.  Gahleitner Anneliese

               15.  Hausleitner Daniela

 

Herren:   28.  Gaisbauer Anton

               32.  Mitterbauer Franz

               39.  Lettner Franz

               43.  Ilg Martin

               59.  Schrattenecker Johann

               89.  Walchetseder Bernhard

 

Mannschaft:  9. KC-Großweiffendorf

 

ÖSTM Team & Einzel,

Leoben 2019

 

Herren:    Senioren I:   3. Lettner Franz           444 Holz

                Mannschaft:  5. Oberösterreich II      1665 Holz

 

Damen:    Ü16:          11. Hausleitner Daniela        342 Holz

               allgemein:    9. Hausleitner Daniela        411 Holz

               Mannschaft: 4. Oberösterreich I           1623 Holz

 

 

 

Endergebnis nach 5 Runden LM ,

2018/19
 

Damen:         6. Hausleitner Daniela              1688 Holz

                    18. Gahleitner Anneliese            1608 Holz

                    69. Erler Bianca                          642 Holz

 

Herren:         7. Lettner Franz                       1838 Holz

                    23. Gaisbauer Anton                  1730 Holz

                    58. Schrattenecker Johann         1604 Holz

                    59. Mitterbauer Franz                1603 Holz

                    71Walchetseder Bernhard        1529 Holz

                    76. Spießberger Bert                 1456 Holz

                                         

                

Mannschaft:  9. KC-Großweiffendorf 1          6773 Holz

 

 

 

 5. Runde LM in Lambach,

2018/19
 

Damen:          1. Hausleitner Daniela              451 Holz

                      7. Gahleitner Anneliese             439 Holz

 

Herren:         16. Lettner Franz                       452 Holz

                     38. Gaisbauer Anton                   430 Holz

                     56. Mitterbauer Franz                 416 Holz

                     74. Walchetseder Bernhard         384 Holz

 

                     77. Schrattenecker Johann          372 Holz

                     88. Spießberger Bert                  323 Holz

                                                           

Mannschaft: 13. KC-Großweiffendorf            1705 Holz

 

 

ÖSTM Paarbewerb,

Schneegattern 2019

 

Mixed:        9. Hausleitner Daniela / Lettner Franz    851 Holz

 

 

Preiskegeln Mondsee,

GH "Weiße Taube"

 

Damen:          7. Hausleitner Daniela                  137 Holz

                    27. Gahleitner Anneliese                 105 Holz

 

Herren:           9. Spiessberger Bert                    148 Holz

                     13. Lettner Franz                           144 Holz

                     32. Gaisbauer Anton                      127 Holz

                     35. Schrattenecker Johann             126 Holz

                     44. Hölzl Karl                                117 Holz

                     44. Mitterbauer Franz                    117 Holz

                     47. Walchetseder Bernhard            114 Holz

                     59. Gahleitner Herbert                     98 Holz

 

Mannschaft: 19. Grossweiffendorf I                      377 Holz

                         (Hausleitner, Gahleitner, Lettner)

                     20. Grossweiffendorf II                    374 Holz

                         (Schrattenecker, Spiessberger, Gaisbauer)

                     29. Grossweiffendorf III                  348 Holz

                          (Mitterbauer, Hölzl, Walchetseder)

 

 

Zwischenergebnis nach 4 Runden LM ,

2018/19
 

Damen:         8. Hausleitner Daniela              1631 Holz

                    57. Gahleitner Anneliese            1169 Holz

                    68. Erler Bianca                          642 Holz

 

Herren:         3. Lettner Franz                       1813 Holz

                    22. Gaisbauer Anton                  1708 Holz

                    48. Schrattenecker Johann         1583 Holz

                    60. Walchetseder Bernhard        1478 Holz

                    77. Mitterbauer Franz                1186 Holz

                    80. Spießberger Bert                 1133 Holz

                                                          

Mannschaft:  8. KC-Großweiffendorf 1          6676 Holz

 

 

 

4. Runde LM in Schneegattern,

2018/19
 

Damen:         19. Hausleitner Daniela              396 Holz

                     20. Gahleitner Anneliese             391 Holz

                     63. Erler Bianca                         296 Holz

 

Herren:         13. Lettner Franz                       453 Holz

                     44. Gaisbauer Anton                   408 Holz

                     61. Mitterbauer Franz                 387 Holz

                     71. Spießberger Bert                  364 Holz

                     77. Schrattenecker Johann          351Holz

                     80. Walchetseder Bernhard         333 Holz 

                                      

Mannschaft:   14. KC-Großweiffendorf           1608 Holz

 

 

 

LM-Paarbewerb in Schneegattern,

2018/19
 

Damen:  5. Gahleitner Anneliese / Hausleitner Daniela     764 Holz

                

Herren:  5. Gaisbauer Anton     / Schrattenecker Johann  843 Holz             19. Mitterbauer Franz  / Walchetseder Bernhard   750 Holz

 

Mixed:   3. Hausleitner Daniela / Lettner Franz         863 Holz

            11. Pöllmann Angela       /  Gaisbauer Anton        796 Holz

            19. Gahleitner Anneliese /  Mitterbauer Franz       764 Holz

            29. Erler Bianca             /  Spießberger Bert        588 Holz

 

 

 

Zwischenergebnis nach 3 Runden LM ,

2018/19
 

Damen:         7. Hausleitner Daniela              1235 Holz

                    59. Gahleitner Anneliese              778 Holz

                    68. Erler Bianca                          346 Holz

 

Herren:         4. Lettner Franz                       1360 Holz

                    15. Gaisbauer Anton                  1300 Holz

                    35. Schrattenecker Johann         1232 Holz

                    55. Walchetseder Bernhard        1145 Holz

                    80. Mitterbauer Franz                  799 Holz

                    83. Spießberger Bert                   769 Holz

                                                          

Mannschaft:  6. KC-Großweiffendorf 1          5068 Holz

 

 

 

3. Runde LM in Schneegattern,

2018/19
 

Damen:         21. Hausleitner Daniela              396 Holz

                     22. Gahleitner Anneliese             390 Holz

 

Herren:           1. Lettner Franz                    493 Holz

                     15. Gaisbauer Anton                   449 Holz

                     46. Schrattenecker Johann          404 Holz

                     70. Walchetseder Bernhard         369 Holz 

                                      

Mannschaft:   2. KC-Großweiffendorf             1742 Holz

 

 

 

Zwischenergebnis nach 2 Runden LM ,

2018/19
 

Damen:         6. Hausleitner Daniela              839 Holz

                    61. Gahleitner Anneliese            388 Holz

                    66. Erler Bianca                        346 Holz

 

Herren:        14. Lettner Franz                      867 Holz

                    20. Gaisbauer Anton                  851 Holz

                    30. Schrattenecker Johann         828 Holz

                    44. Mitterbauer Franz                799 Holz

                    49. Walchetseder Bernhard        776 Holz

                    55. Spießberger Bert                 769 Holz

                                                          

Mannschaft:  8. KC-Großweiffendorf 1          3326 Holz

 

 

 

2. Runde LM in Schneegattern,

2018/19
 

Damen:         5. Hausleitner Daniela              445 Holz

                    43. Erler Bianca                        346 Holz

 

Herren:         8. Schrattenecker Johann         449 Holz

 

                    18. Gaisbauer Anton                  434 Holz

                    24. Lettner Franz                       427 Holz

                    55. Spießberger Bert                  388 Holz

                    63. Mitterbauer Franz                 382Holz

                    64. Walchetseder Bernhard        382 Holz 

                                      

Mannschaft:  7. KC-Großweiffendorf             1694 Holz

 

 

 

 

 

LM Tandem 2018/19, Linz AG

Damen:    4. Gahleitner Anneliese  / Hausleitner Daniela   798 H

 

Herren:    8. Hölzl Karl                / Lettner Franz              855 H

               15. Mitterbauer Franz  / Walchetseder Berni       819 H

               20. Gaisbauer Anton   / Schrattenecker Johann  787 H  

               

Mixed:    2. Hausleitner Daniela /Lettner Franz          870 H 

              13. Pöllmann Angela     / Gaisbauer Anton          804 H

              14. Gahleitner Anneliese/ Hölzl Karl                   800 H

              26. Erler Bianca           / Spießberger Bert          753 H

 

 

 

 

Ergebnis nach der 1. Runde LM in Steyr

2018/19
 

Damen:         16. Hausleitner Daniela              394 Holz

                     18.  Gahleitner Anneliese            388 Holz

 

Herren:       14. Lettner Franz                         440 Holz

                   29. Mitterbauer Franz                   417 Holz

                   30. Gaisbauer Anton                     417 Holz

                   47. Walchetseder Bernhard           394 Holz 

                   58. Spießberger Bert                    381 Holz

                   64. Schrattenecker Johann           379 Holz

                   

Mannschaft:  9. KC-Großweiffendorf             1624 Holz

 

 

 

Endergebnis nach 5 Runden LM

2017/18

 

Damen:         8. Hausleitner Daniela              1681 Holz

                    57. Erler Bianca                        1310 Holz

 

Herren:       14. Lettner Franz                       1758 Holz

                   15. Hölzl Karl                             1755 Holz

                   35. Gaisbauer Anton                   1698 Holz

                   41. Spießberger Bert                  1641 Holz

                   66. Schrattenecker Johann          1587 Holz

                   72. Mitterbauer Franz                 1569 Holz

                   82. Walchetseder Bernhard         1480 Holz

 

Mannschaft:  5. KC-Großweiffendorf              6810 Holz

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap
by KC-Grossweiffendorf